Sinds een paar jaar wordt de Stichting ARG aangemerkt als ANBI, een Almeneen Nut Beogende Instelling. Dit heeft een aantal  voordelen.  Giften en schenkingen zijn belastingvrij, ook voor de schenker.  Verder kunnen we als stichting teruggave van BTW en andere belastingen krijgen.  In 2014 dient elke ANBI-stichting wel een aantal gegevens openbaar te maken.  Financieel overzicht via transparanteanbi.nl   Beleidsplan        ANBI stichting