Twee logo’s op 1 bord, jarenlang onmogelijk Peter de Raaf(L) en Johan Graas
Het Convenant Aalsmeerderbrug/Heemskerk – De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 (ARG) en de Stichting CRASH ’40-’45 gaan de krachten bundelen en nauwer samenwerken. Om deze nieuwe samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de stichtingsvoorzitters op 10 mei 2013 om 15.00 uur in Fort Veldhuis een convenant. De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 (ARG) en de Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 (CRASH) hebben dezelfde doelstellingen en staan op het standpunt dat deze doelstellingen door samenwerking beter te realiseren zijn. In de afgelopen maanden is al op verschillende manieren informeel inhoud gegeven aan de samenwerking en hebben beide vrijwilligersgroepen kennis met elkaar gemaakt. Met de ondertekening van het convenant wordt een officieel tintje gegeven aan deze belangrijke stap waarmee meer dan 50 jaar kennis en ervaring wordt gebundeld. Een van de gevolgen van de samenwerking is dat donateurs van de beide stichtingen door hun donateurschap toegang hebben tot het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug en het Luchtoorlogmuseum Fort bij Veldhuis bij Heemskerk. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een auto/motorrit tussen de musea, waarbij alle tussengelegen monumenten op het gebied van de luchtoorlog worden aangedaan, Een ander voorbeeld voor samenwerken is de communicatie en PR stroomlijnen (bv gezamenlijke stands op beurzen), gezamenlijk optreden als kenniscentrum op gebied van de luchtoorlog met een geïntegreerde bibliotheek, het uitwisselen van lezingen en artikelen voor de stichtingsorganen Contrails en Broken Wings Het jaarlijks organiseren van een Air War Memorial day staat eveneens op het programma. Deze afspraken werden vastgelegd in een convenant en werd op vrijdag 10 mei met enig ceremonieel door beide voorzitters ondertekend in Fort bij Veldhuis. Vroeger was er nog wel eens controverse tussen groepen die onderzoek deden naar neergeschoten vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog terwijl zij hetzelfde doel nastreefden; zowel het doen van onderzoek naar de luchtoorlog als het opsporen van vliegers die nog altijd als vermist te boek staan en te bewerkstelligen dat zij een officieel en waardig graf krijgen. Die intentie om de verhalen ‘boven de grond’ te krijgen is altijd gebleven. De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Archeologie (NFLA) werd al in 1993 opgericht om gezamenlijk sterker te staan, vooral richting overheid. Na een oproep van de toenmalig minister van Defensie, dhr. Relus ter Beek, om ook particulieren bij onderzoeken te betrekken, kwamen CRASH ‘40-‘45, Luchtvaartmuseum Twente, DAEG op Deelen en ARG bij elkaar om middels de NFLA meer actie en slagkracht te hebben om de doelstellingen verder uit te dragen. In de loop der jaren is de situatie echter veranderd. De betrekkingen en contacten met overheid zijn verbeterd. Hoewel de NFLA waar nodig nog actief is, ligt een nauwe samenwerking tussen stichtingen die beide opereren in Noord-Holland en gebruik maken van een fort van de Stelling van Amsterdam, meer dan voor de hand.
© 2003-2018, Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945