Door donateur van onze stichting te worden ondersteunt u blijvend onze werkzaamheden . Elke donateur ontvangt u 4 keer per jaar ons magazine Broken Wings U kunt op 3 manieren donateur van onze stichting worden: Schriftelijk door een brief te sturen naar onderstaand adres. Tijdens een bezoek aan het fort. Gebruik te maken van ons inschrijvingsformulier In alle gevallen kunt u de donateursbijdrage overmaken op bankrekening NL54RABO0149086725 t.n.v. Penningmeester Stichting A.R.G. 1940-1945. De minimum donateursbijdrage is € 15,00, indien u hieraan een extra gift wilt toevoegen is dit zeer welkom. Bij voorbaat bedankt. Luchtoorlogmuseum "Fort bij Veldhuis" Genieweg 1 1967 PS HEEMSKERK
© 2003-2018, Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
Donateur