Het onderzoek: Omdat de duingrond erg hard is en de Duitsers in de tweede wereldoorlog de meeste grote brokstukken hadden geruimd was er voor de ARG geen aanleiding om in het duingebied een groot onderzoek of berging te beginnen. Ook het feit dat het vliegtuig op grote hoogte was ontploft en in 1000den stukjes uiteen was gevallen gaf onze stichting weinig hoop op bruikbare onderdelen. Er was nog een probleem, het duingebied is niet toegankelijk. Wel heeft de stichting in de loop der jaren blokstukken van diverse particulieren ontvangen.  In December 2012 is het onderzoek toch weer opgestart.  Aanleiding: Twee Heemskerkse jongens (Max en Daan Koopman) kwamen met een doos vol onderdelen die ze zelf in het duingebied hadden gevonden. Ze vroegen ons of dit vliegtuigonderdelen waren:  Ja dus. De overhandiging van de brokstukken haalde zelfs de krant. De jongens verklaarden dat deze brokstukken gewoon aan het oppervlak in het duingebied te vinden waren. Onze voorzitter heeft direct contact opgenomen met PWN en u raadt het nooit. We mogen een onderzoek doen in het door de jongens aangegeven gebied.  Zaterdag 22 december zijn we met een ploeg de duinen ingetrokken, gewapend met metaaldetectoren. Het resultaat is veel belovend. Ook deze keer was er media-aandacht. Op 6 plekken hebben we duidelijke metingen kunnen doen en op GPS kunnen vastleggen omdat we met de duinbeheerder hebben afgesproken om niet te graven. Wel vonden we na enig graafwerk met de blote handen een handwiel van een zuurstoffles en een zwaar gehavende combinatietang. Ook ligt het gebied vol met kleine granaatscherven van de FLAK-stellingen in de buurt.  Met de boswachter is afgesproken dat hij gaat onderzoeken of we alsnog mogen graven. Tot die tijd is het duingebied dus verboden gebied voor iedereen, ook onze stichting.  Wordt vervolgd. VLIEGTUIG Crashdatum 16 December 1943 Researchdatum december 2012 Radiocode KO-K Serienummer DS835 Eenheid 115 Squadron Lancaster Heemskerk 2011/2013 JAAR LOKATIE Foto’s: Stichting ARG 1940-1945