Fort bij Veldhuis Bron: stelling-amsterdam.nl Bemanning: In de jaren 20 van de vorige eeuw waren 9 officieren, 16 onderofficieren en 340 manschappen in het                      fort gelegerd. Bewapening: 4 x 10 cm kanonnen in de kazematten, 2 x 6 cm kanonnen in de hefkoepels en 8 mitrailleurs. Omschrijving: Model A, onversterkt beton met een groot frontgebouw. Het is een van de twee oudste forten van de stelling (het andere fort is het fort bij Vijfhuizen)