Het onderzoek: Al enige jaren werd verondersteld binnen de Stichting A.R.G. '40-'45 dat er een  Amerikaanse jager was neergestort in de Beemster-polder. Omdat we geen zekerheid hadden omtrent de juiste locatie werd er een veldonderzoek verricht.   Op twee plekken werd er, met behulp van een metaaldetector, een grote concentratie  metaal geconstateerd. De landeigenaar gaf toestemming voor het opgraven van onderdelen  mits dit  plaats zou vinden wanneer de grond bevroren zou zijn. Reden hiervoor was omdat  het land zacht was en dat er voor het eerst ingezaaid gras op stond. Omdat de stichting over het toenmalige adres van de piloot beschikte werd er besloten hem aan te schrijven. Binnen twee weken kregen we een brief terug. Na de oorlog had hij het huis van zijn ouders overgenomen. Sindsdien woonde hij daar al. In deze brief schreef hij dat hij de propeller van zijn linkermotor in vaanstand had gezet om zo de weerstand van deze propeller te verminderen. Tevens verschafte hij veel informatie over zijn toestel en waar hij gestationeerd was geweest.   Hij was zeer verbaasd om na 48 jaar iets over "zijn Lightning" te horen. In de vroege zaterdagmorgen begonnen de eerste graafwerkzaamheden op de plek van de crash. De meeste wrakstukken van de Lightning bevonden zich net onder het maaiveld. Kleine aluminium brokstukken werden tussen de aarde en klei gevonden. Op een diepte van 1 meter werd een propellerblad aangetroffen. Het blad zat nog vast aan de proppellernaaf.   Behendig haalde de kraanmachinist het onderdeel uit de grond. Toen bleek dat er nog een  propellerblad aan zat. De gele verf aan de tippen was nog zichtbaar en werd ter plekke  geconserveerd.   VLIEGTUIG Crashdatum 29 februari 1944 Onderzoeksdatum 25 january 1992 Radiocode ? Serienummer 42-67831 Eenheid 20FG/77FS, USAAF Lockheed P-38J-Lightning Beemster 1992 JAAR LOKATIE
Foto’s: Stichting ARG 1940-1945