Sinds een paar jaar wordt de Stichting ARG aangemerkt als ANBI, een Almeneen Nut Beogende Instelling. Dit heeft een aantal voordelen. Giften en schenkingen zijn belastingvrij, ook voor de schenker.  Verder kunnen we als stichting teruggave van BTW en andere belastingen krijgen.  Sinds 2014 dient elke ANBI-stichting wel een aantal gegevens openbaar te maken.  ANBI gegevens via transparante stichtingen.nl   Beleidsplan 2019 en verder ANBI stichting