Bidboek Omdat we het museum een professionele uitstraling willen geven hebben we in opdracht van de stichting TriArcus samen met de firma Hazenaar een zogenaamd Bidboek opgesteld. Hierin staan een aantal interactieve projecten die we de komende jaren willen realiseren. De bedoeling van dit bidboek is dat sponsoren die geinteresseerd zijn in onze stichting en museum een van deze projecten financieel ondersteunen. Er zijn daarom meerdere projecten beschikbaar. De Stichting TriArcus heeft al het voortouw genomen en de sponsoring van de projecten Memory lane en de Breefingroom op zich genomen. 13 en 14 april 2019 worden deze ruimtes feestelijk in gebruik genomen. Om het bidboek te promoten is er een nieuwe website gecreeerd: www.fortveldhuis.nl Op deze site kunt U het bidboek altijd raadplegen en wordt de voortgang weergegeven.   Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt het bidboek direct inkijken.