Door donateur van onze stichting te worden ondersteunt u blijvend onze werkzaamheden . Elke donateur ontvangt u 3 keer per jaar ons magazine Broken Wings U kunt op 3 manieren donateur van onze stichting worden: Schriftelijk door een brief te sturen naar onderstaand adres. Tijdens een bezoek aan het fort. Gebruik te maken van ons inschrijvingsformulier Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Rekenvoorbeeld: schenkt u ons bruto 202 euro per jaar, dan is de teruggave van de belastingdienst 82 euro per jaar en betaalt u netto 120 euro per jaar. Deze periodieke gift moet wel vastgelegd worden in een onderhandse overeenkomst. U kunt de Overeenkomst Periodieke Gift aanvragen via info@arg1940-1945.nl o.v.v. periodiek schenken. U kunt ons natuurlijk ook op andere manier contact met ons opnemen. In alle gevallen kunt u de donateursbijdrage overmaken op bankrekening NL54RABO0149086725   t.n.v. Penningmeester Stichting A.R.G. 1940-1945. De minimum donateursbijdrage is € 22,50, indien u hieraan een extra gift wilt toevoegen is dit zeer welkom.  Bij voorbaat bedankt.   Secretaris Stichting ARG1940-1945 Donateur