Het Fort Veldhuis is onderdeel van de stelling van  Amsterdam.   Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich  binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval  op Nederland.   De Stelling bestaat uit 46 forten en batterijen, dijken  en sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van  Amsterdam.  Het idee achter de Stelling van Amsterdam is een  staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft. Met een  ingenieus systeem kon het land rondom de linie onder  water worden gezet, waardoor een waterplas kon  ontstaan, niet diep genoeg voor schepen en te diep  voor man en paard.   Nog voordat de Stelling was voltooid, was hij al  achterhaald. De opkomst van het vliegtuig ontnam de  linie zijn betekenis.   Tijdens de twee Wereldoorlogen werd de Stelling wel  in staat van verdediging gebracht, maar er hoefde  nooit daadwerkelijk gevochten te worden.   Inmiddels heeft een groot aantal forten een nieuwe  bestemming gekregen.  Sinds 1996 staat de Stelling van Amsterdam op de  lijst van Werelderfgoed van de UNESCO naast  bijvoorbeeld de Chinese Muur, Mont Saint-Michel en de  piramides van Gizeh             Fort bij Veldhuis Bron: stelling-van-amsterdam.nl