De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 is een uitsluitend uit vrijwilligers bestaande organisatie die reeds tientallen  jaren onderzoek doet op het gebied van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door  archiefonderzoek, gesprekken met ooggetuigen en overlevenden van vliegtuigcrashes probeert zij de gebeurtenissen, welke zich  boven Nederland hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, te reconstrueren. Vooral de persoonlijke belevenissen van  de betrokken personen staan hierin centraal.   Na het "papieren" onderzoek in de archieven wordt geprobeerd met de verkregen informatie de juiste locatie te vinden waar een  vliegtuig (Brits, Amerikaans of Duits) is neergestort. Indien in het wrak de mogelijke aanwezigheid van vermisten en/of bommen  wordt vermoed, dan zet de Stichting ARG zich in er voor te zorgen dat de betreffende vermisten een passende begrafenis  krijgen, of dat de bommen worden geruimd. Indien een wrak geen vermisten en/of bommen bevat, gaat zij over tot verzamelen van de onderdelen. De  resultaten hiervan worden in het luchtoorlogmuseum van de Stichting, gevestigd in "Fort Veldhuis", tentoongesteld.   De Stichting is jarenlang lid van de Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (N.F.L.A.) geweest. Deze overkoepelende organisatie trad op als contactpersoon richting de Nederlandse overheid en fungeerde tevens als aanspreekpunt voor verzoeken voor informatie uit  binnen- en buitenland. De aangesloten leden zijn het niet eens met het standpunt van de Nederlandse overheid die in dezen geen actief beleid voert en alle vliegtuigwrakken met vermisten als veldgraf beschouwt.  Sinds 10 Mei 2013 werkt de ARG samen met de stichting Crash 40-45 om elkaars kennis en netwerken maximaal te benutten.              De stichting